WORKS

THE FIRST SLAM DUNK

2023.04.29

Theatrical release on 2022.12.8
for overall production of animation production

© I.T.PLANNING,INC.
© 2022 THE FIRST SLAM DUNK Film Partners

Main Staff

Presented by
Katsuhiro Takagi
(TOEI ANIMATION)
I.T.PLANNING
Hidenobu Muramatsu(TOEI)
Shinichi Hirono(SHUEISHA)
Consulting Producer
Kozo Morishita(TOEI ANIMATION)
Excutive Producer
Hiromi Kitazaki
(TOEI ANIMATION)
Miyuki Inoue(I.T.PLANNING)
Muneyuki Kii(TOEI)
Masahiko Ibaraki(SHUEISHA)
Assistant Director
Naoki Miyahara/Toshio Ohashi/
Yasuhiro Motoda/
Humihiko Suganuma/
Haruka Kamatani/Katsuhiko Kitada
CG Director
Daiki Nakazawa
Animation Character Design/Animation Director
Yasuyuki Ebara/Takehiko Inoue
Animation Sub Character Design
Yukiko Ban
Art Director
Kazuo Ogura
Background Design
Nobuhito Sue/Eiko Tsunado
Color Design
Shiori Furusyo/Naomi Nakano
Compositing Director
Syunsuke Nakamura
Editor
Ryuichi Takita
Sound Design/Sound Director
Koji Kasamatsu
Audio Recording
Yasushi Nagura
Music
Satoshi Takebe/TAKUMA(10-FEET)
Music Producer
Ryuta Koike
Character Modeling Supervisor
Kei Yoshikuni
BG&Prop Modeling Supervisor
Yuki Sato
Technical&Rigging Supervisor
Hiroto Nishitani
Senior Animation Supervisor
Kazuki Matsui
Techical Animation Supervisor
Kai Makino
Simulation Supervisor
Daisuke Ogawa
Effect Supervisor
Taro Matsuura
Senior Lighting Composite Supervisor
Toshiaki Kimata
Motion Capture Supervisor
Kenya Miki
Animation Director
Takatoshi Honda/Kohei Ashiya/
Naohiro Shintani/
Tomoshige Inayoshi/Yukiko Ban
2D Producer
Kentaro Mouri
CG Producer
Yuta Ogura
Opening Thema
「LOVE ROCKETS」The Birthday (UNIVERSAL SIGMA)
Ending Thema
「Dai Zero Kan」10-FEET
(EMI Records)
Distribution
TOEI
Production Company
TOEI ANIMATION DandeLion Animation Studio
General Manager 
Hiromi Kitazaki/Takeshi Himi
Animation Producer
Kazuhiro Nishikawa
Producer
Toshiyuki Matsui
Story, Written & Directed by
Takehiko Inoue

Our Staff

Character Modeling Supervisor
Kei Yoshikuni
Lead Character Modeling Artist
Shinichi Yonezawa/Masatoshi Ito/
Shoko Kanaya/Yumiko Kubo
 
 
Character Modeling Artist
Koichiro Takimoto/
Mirai Matsushita/
Takumi Endo/
Noriya Sakamoto
 
Look Development Artist
Toru Hayashida/Mami Sasaki/
Minori Itani/Keigo Goto
 
 
BG&Prop Modeling Supervisor
Yuki Sato
BG&Prop Modeling Artist
Asuka Ogiwara/Tomohiro Nakamura
Technical&Rigging Supervisor
Hiroto Nishitani
Rigging Artist
Takahiro Tsunekawa/Takahito Iida/
Kyosuke Hayashi
 
   
Technical Director
Kazunobu Takayama/
Naoki Yamanaka/Peng Lu
Senior Animation Supervisor
Kazuki Matsui
Lead Animator
Yuta Fukui/Hiroyuki Katada/
Hasegawa Akiko
Animator
Hideaki Takeda/Takuro Yanagita/
Yukiko Eto/ Hideki Oinuma/
Kazuhiro Tamura/Kohei Ito/
Ryoko Tominaga/Ayaka Sasaki/
Kuninori Daita
Simulation Artist
Makoto Tomono
Effect Supervisor
Taro Matsuura
Senior Lighting Composite Supervisor
Toshiaki Kimata
Lead Lighting Composite Artist  
Saki Kawaguchi/Ryo Sugiyama/
Masaki Taga
Chuya Nakashima/Rikako Kato/
Reiko Takamatsu
Production Management   
Shunji Sakai/Hiroyuki Sato
Production Manager
Manab Takayama/Hiromitsu Mori
Production Coordinator
Takao Atarashi/Kumiko Oguri/
Stephanie Komala
Kohei Ogawa/Yasutaro Otani/
Kango Hokama
Production Assistant
Nami Imaoka/Naonobu Sugawara
2D Producer
Kentaro Mouri
Animation Producer   
Kazuhiro Nishikawa

Preview