WORKS

Wizard BarristersBenmashi Cecil

2014.01.12

ウィザード・
バリスターズ
〜弁魔士セシル

Main Staff

Original Work・Director・Character Design
Yasuomi Umetsu
Screenplay
Michiko Itō
Chief Drawing Director
Tatsuya Tomaru
CG Production
DandeLion Animation Studio, LLC
Animation Production
ARMS

Our Staff

CG Director
Kazuki Matsui
CG Supervisor
Kazuhiro Nishikawa
Chief CG Animator
Hideaki Takeda
CG Animator
Yuta Fukui, Susumu Yokoyama, Kohe Ito, Kenshi Horiwaki, Saki Kawaguchi
Modeler
Kei Yoshikuni, Koichiro Takimoto, Takumi Endo, Szafranski Jakub, Satoshi Takabatake, Minori Itani, Reika Tsuji, Yuki Sato
CG Technical Director
Kosuke Tomioka
Rigging Artist
Takahiro Tsunekawa
CG Compositor
Hiroaki Yanagizawa
CG Line Producer
Shunji Sakai
CG Production Manager
Kenta Suzuki

Screenshot

Preview