WORKS

47 Todouhuken R

2014.01.11

47都道府犬R

Main Staff

Gunmaken Puppy
Yui Ogura
Hyogoken Puppy
Asuka Nishi
Ibarakiken Puppy
Azuka Tadokoro
Fukushimaken Puppy
Yurie Kobori
Okinawaken Puppy
Yūko Gibu

Our Staff

Director
Kazuhiro Nishikawa
Unit Director/Series Coordinator
Kazuhiro Nishishima
Written by
Kiyoshi Ibe, Nobuyuki Ito
Character Designer
Ryuichi Saito, Shinji Yamamoto, Seijiro Kubo, Hiroaki Yanagizawa, Kenta Suzuki
CG Director
Mami Sasaki
Chief Animator
Konomi Watanabe
Animator
Hiroyuki Torii, Tomoe Aoyanagi
Designer
Satoko Toyokawa, Minori Itani
TD/Setup
Kosuke Tomioka, Takahiro Tsunekawa
Production Manager
Manabu Takayama, Toshitaka Hyashi
Animation Producer
Shunji Sakai
Animation Production
DandeLion Animation Studio, LLC

Screenshot